Generel information

I Skoleligaen kan hver skole stille med et pigehold og et drengehold, men med flere hold i Skoleliga 2.

Der dannes puljer ud fra geografisk hensyn og som udgangspunkt spilles der kampe ved stævnedage, ca. 2 i november/december og 2 i februar/marts.

I Skoleliga 2 spilles der finalestævne tirsdag d. 19. maj 2020.

Pris for deltagelse er på kr. 1500,- + moms pr. hold i Skoleligaen og kr. 1000,- + moms pr. hold i Skoleliga 2. Prisen dækker turneringsadministration, dommerudgifter ved finaler, medaljer m.m. 
Efter tilmelding fremsendes faktura til skolen.