Generel information

I Skoleligaen kan hver skole stille med et pigehold og et drengehold, men med flere hold i de efterfølgende rækker. Skolerne opfordres til så vidt muligt at afvikle drenge- og pigekampe ved samme stævne, så transportomkostningerne kan minimeres.

Pris for deltagelse er på kr. 1500,- + moms pr. hold i Skoleligaen og kr. 1000,- + moms pr. hold i Skoleliga 2 og 3. Prisen dækker turneringsadministration, dommerudgifter i semifinaler og finaler, medaljer m.m. 
Efter tilmelding fremsendes faktura til skolen.